Małgorzata w swojej specjalizacji łączy dwie dziedziny - dietetykę z psychologią. Wspiera kobiety w ich drodze do budowania właściwych nawyków żywieniowych i osiągania założonych celów.

Wykształcenie:

Studia licencjackie i magisterskie – Biotechnologia Żywności, Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Studia licencjackie – Dietetyka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Wybrane szkolenia i kursy:

Psychika a DietetykaPsychodietetyka w praktycePrzyczyny otyłościRedukcja od A do Z