Co to jest całkowita przemiana materii? - Definicja

CMP to całodobowy wydatek energetyczny człowieka związany z jego prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku i pracą zawodową.

To suma wszystkich wydatków energetycznych człowieka w ciągu doby przy uwzględnieniu aktywności fizycznej. Zapotrzebowanie kaloryczne, czyli liczba kalorii, która pozwala utrzymać masę ciała na stałym poziomie. Liczba kalorii, która pokrywa dobowe zapotrzebowanie organizmu, uwzględniając wydatki energetyczne związane z aktywnością fizyczną.

Jak obliczyć CPM?

Do obliczenia CPM potrzebujemy znajomości PPM - podstawowej przemiany materii oraz współczynnik PAL - Współczynnik aktywności fizycznej.Wzór CPM = PPM (podstawowa przemiana materii) x PAL (współczynnik aktywności fizycznej).